Onderzoek naar 20 wkn echo dmv vragenlijst

Sinds 1 januari 2007 kunnen alle zwangere vrouwen gebruik maken van een 20 weken echo (SEO). Sinds de invoering van deze screenings echo, is er weinig onderzoek gedaan naar hoe de 20 weken echo in de praktijk werkt. Heeft de 20 weken echo het effect waarvoor deze destijds is ingevoerd? Met welke reden kiezen vrouwen en partners hiervoor? En welke impact heeft deze specifieke echo op het leven van de zwangere vrouwen?

Inzicht in 20 weken echo

Van 25 februari 2015 tot 17 april 2015 wordt er een onderzoek naar de kennis, houding en ervaring van (zwangere) vrouwen ten opzichte van de 20 weken echo gehouden. De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en Siriz, een hulporganisatie bij (onbedoelde) zwangerschappen willen met dit onderzoek inzicht krijgen in de keuzeafweging van deze vrouwen en het doel en effect van de 20 weken echo. Met de uitkomsten willen ze onder andere een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de informatievoorziening vóór en ná de 20 wekenecho.

Onderzoek door middel van het invullen van een vragenlijst

Het verzoek van de organisaties, gesteund door onze beroepsgroep de KNOV, aan vrouwen die zwanger zijn (geweest) na 1 januari 2012 om deze vragenlijst anoniem in te vullen.