Wetenschap en Onderzoeken

Door gebruik te maken van onderzoeksresultaten probeert het VSV Noordkop zoveel mogelijk vanuit een wetenschappelijke onderbouwing te werken. Om bij te dragen aan deze wetenschappelijke onderbouwing neemt het VSV Noordkop regelmatig deel aan onderzoeken en is zij ook betrokken bij Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland. Op deze manieren levert het VSV Noordkop tevens een bijdrage aan de kwaliteit van geboortezorg.

De keus om wel of niet deel te nemen aan onderzoeken wordt medebepaald door het advies van Midwifery Research Network Netherlands (MRNN).

Lopende onderzoeken

Afgeronde onderzoeken

  • LoCoMoTive studie: gestructureerde overdrachten in de verloskunde.

    Het doel van dit onderzoek is om de perinatale zorguitkomsten te verbeteren door zowel de kwaliteit van overdrachtsmomenten als de interprofessionele samenwerking te verbeteren in de verloskundige keten.

  • Noordwest Nederland op één lijn.
    Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van effectieve en gelijkwaardige samenwerking in VSV’s om op basis van deze bevindingen een plan te ontwikkelen voor versterking van zorg in de regio’s, waarbij de cliënt meer centraal staat.