Verloskundigenkring KNH

Verloskundigenkring Kop Noord Holland is een centraal punt van alle verloskundigen uit de Noordkop, dat streeft naar een sterke positie van de eerstelijns geboortezorg. De kring bevordert samenwerking tussen verloskundigen met als uitgangspunt dat de zwangerschap, baring en kraamperiode een fysiologisch proces is, waarbij de zwangere haar keuzevrijheid met betrekking tot de plaats van de partus, indien medisch verantwoord, blijft behouden. Daarnaast streeft de kring naar optimale samenwerking met alle ketenpartners en is het doel van de kring om kwalitatief hoogwaardige geboortezorg te verlenen en mee te gaan in ontwikkelingen in de verloskunde, gericht op het door de kring geformuleerde werkgebied.

Verloskundigenkring Kop Noord Holland ondersteunt verloskundigen in de regio zodanig, dat zij een optimale samenwerking met elkaar en met ketenpartners kunnen realiseren, waardoor de kwaliteit van de geboortezorg gewaarborgd blijft en bevorderd wordt. Om dit te bereiken heeft de kring als visie dat iedere zwangere recht heeft op verloskundige zorg. Door middel van structureel overleg tussen verloskundigen onderling en met andere zorgverleners binnen de geboortezorg worden (beleids-) afspraken betreffende protocollen, verwijzingen en werkafspraken vastgelegd. Daarnaast krijgt kwaliteitsbevordering en kennisvergaring vorm door het uitnodigen van andere disciplines en worden trainingen en bijscholingen op locatie georganiseerd.

De volgende praktijken zijn lid van Verloskundigenkring KNH:
Geboortecentrum Den Helder & omstreken
Puur verloskundigen
Verloskundigcentrum NHN
Verloskundigenpraktijk Den Helder & regio

Contact gegevens verloskundigenkring Kop Noord Holland
Polderweg 42
1782 EB Den Helder
verloskundigenkringknh@hotmail.nl