Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en/of kraambed zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de verleende zorg of ondersteuning. Als u niet tevreden bent kunt een klacht indienen. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds 1 januari 2016 ingegaan is. Meer informatie over deze wet vindt u op rijksoverheid.
Indien u een klacht heeft kunt u deze op verschillende manieren indienen; zie ook op rijksoverheid.

 1. Klacht via zorgverlener:
  Als u een klacht heeft is de eerste stap om het te bespreken met de betrokken zorgverlener zelf.
 2. Klacht via klachtenfunctionaris:
  Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.
 3. Klacht via klachtencommissie:
  De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen.
 4. Klacht via beroepsvereniging:
  Soms kunt u met uw klacht terecht bij een beroepsvereniging
 5. Klacht via geschillencommissie Zorginstellingen
 6. Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
 7. Klacht via Landelijk Meldpunt Zorg
 8. Klacht via de Inspectie voor gezondheidszorg

Afhankelijk om welke discipline het van het VSV Noordkop gaat kunt u terecht bij onderstaande commissies/instellingen/organisaties:

Noordwest Ziekenhuisgroep
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

(0223) 69 62 93
www.nwz.nl/Patiënt-en-Bezoeker/Algemene-informatie/Tevreden-of-ontevreden

KNOV: Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

030 – 282 3100
www.knov.nl

De Kraamvogel
Klantenservice De Kraamvogel
Postbus 900
7940 KE Meppel

info@dekraamvogel.nl
088 – 77 88 500
www.dekraamvogel.nl/info-advies/klacht/

Kraamzorg NH
KraamzorgNH is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg.
Een klacht over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk, binnen vijf dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld.

www.kraamzorgnh.nl/contact/

Kraamzorg de Waarden (klachtenfunctionaris)
Regio Kop van Noord-Holland / Noord-Kennemerland
Kraamzorg de Waarden
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 538
2870 AH Schoonhoven

088 – 206 89 10.
klachtenbemiddeling@omring.nl
www.kraamzorgdewaarden.nl/de-waarden/klacht-insturen

Kraamzus
Celsiusweg 2
8503 AC Joure

088 – 410 0700
www.kraamzus.nl/wp-content/uploads/2018/05/18.0149-Klachtenregeling_2018.pdf

Klachten van klanten worden afgehandeld op basis van de klachtenregeling. Deze klachtenregeling en een exemplaar van deze interne klachtenprocedure kan ten alle tijden worden opgevraagd door de klant.