Over ons

VSV Noordkop

Het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Noordkop is opgericht begin 2011 en betreft een samenwerking tussen verloskundigen in het verzorgingsgebied van de Noordwest ziekenhuisgroep locatie Den Helder, gynaecologen, kinderartsen en verpleegkundigen van de Noordwest ziekenhuisgroep locatie Den Helder, kraamzorg organisaties en andere 1e lijns ketenpartners.

Onder samenwerking wordt verstaan het afstemmen van afzonderlijke activiteiten, om ervoor te zorgen dat de juiste activiteit door de juiste persoon op het juiste moment en op de juiste plaats wordt verricht.

Het VSV Noordkop is verantwoordelijk voor het vaststellen en in de praktijk brengen van een verloskundig beleid in de regio van het verzorgingsgebied van de Noordwest ziekenhuisgroep locatie Den Helder en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gezamenlijke activiteiten. Hierbij gaat het om het hele traject van verloskundige zorg: dus vanaf preconceptioneel advies, prenatale diagnostiek tot en met kraambed en afsluiting van de zorg.

Doelen van het VSV

Teneinde het VSV goed te laten functioneren moeten alle partijen onderling streven naar optimale relationele condities. Door afspraken te maken op zorginhoudelijk- en organisatieniveau moet de kwaliteit van de regionale verloskundige zorg verbeterd worden. Per onderwerp zal m.b.v. testen en metingen (o.a. via de perinatale registraties) bepaald worden of de doelstellingen bereikt zijn voor een goed mogelijk resultaat.

Missie & Visie

Het zijn deze zorgverleners die de handen ineen hebben geslagen om de samenwerking in de regio verder te concretiseren. De basis hiervoor ligt in deze gezamenlijke visie: ‘Wat willen we zijn? Hoe zien we onszelf in de wereld van morgen?’
Het beleid van zorgverzekeraars en ook VWS richt zich op de ontwikkeling van multidisciplinaire en /of integrale geboortezorg. Hierbij wil de zorgverzekeraar 1 entiteit contracteren waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd.

Alle leden van het VSV Noordkop hebben de wens uitgesproken om verdergaand te willen samenwerken en de integrale geboortezorg verder vorm en inhoud te geven, zodat de regio tijdig en gezamenlijk kan anticiperen op de landelijke ontwikkelingen in de geboortezorg. Vanuit de intrinsieke motivatie om kwalitatief hoogwaardige geboortezorg te kunnen verlenen. Er zijn al verschillende stappen gezet om de samenwerking verder vorm te geven zoals onder meer gezamenlijke voorlichting en structureel patiënten overleg. Ook zijn het Kraamzorgsamenwerkingsverband (KSV) en de klinisch verloskundige aangesloten bij het VSV.

Klik hier voor het volledige Visie document

Contactgegevens


Voorzitter
Solita Benschop, klinisch verloskundige


Secretaris
Valerie van de Ruit, assistente


Penningmeester
Nienke Dijk, verloskundige 1e lijn


Bestuurslid
Gijs Kerpershoek, gynaecoloog


Bestuurslid
Marije Spigt, verloskundige 1e lijn


Bestuurslid
Tessa Bonnema, regiomanager KraamZus