Kwaliteit

Het VSV Noordkop is verantwoordelijk voor het vaststellen en in de praktijk brengen van een verloskundig beleid in de regio van het zorggebied van Noordwest Ziekenhuis groep locatie Den Helder en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gezamenlijke activiteiten. De leden van het VSV voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg en zijn niet tevreden met goed/goed genoeg, maar streven naar beter/het beste. Indien het VSV niet tevreden is over de kwaliteit van de verleende zorg onderneemt zij actie. Kortom: Het VSV Noordkop heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Het VSV wil door afspraken te maken op zorginhoudelijk- en organisatieniveau van de regionale verloskundige zorg de kwaliteit verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd en zijn voor leden te vinden onder het kopje
protocollen / documenten.

Kwaliteit per beroepsgroep

Eerste lijn verloskundigen
Om de kwaliteit in de regio te waarborgen zijn alle eerstelijns verloskundigen aangesloten bij het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Een verloskundige die geregistreerd is in dit betreffende register laat zien dat zij werkt volgens de normen van de beroepsgroep en investeert in deskundigheidsbevordering.

Klinisch verloskundigen
De 2e lijns verloskundigen houden een persoonlijk portofolio bij om op deze manier het bekwaamheidsniveau en de achtergrond van de betreffende verloskundige aan te kunnen tonen.
Klinisch verloskundigen werken hun scholingen bij via het leerportaal, dat is een kwaliteitsregister van Noordwest Ziekenhuis groep en zij staan daarnaast allemaal geregistreerd in het BIG register.

Gynaecologen
De NVOG heeft een nota die beschrijft wat de algemene kwaliteitsnormen zijn waaraan de praktiserende gynaecologen, leden van de NVOG, behoren te voldoen. Bij kwaliteitsvisitaties wordt getoetst of het samenwerkingsverband van gynaecologen aan deze normen voldoet. De gynaecologen volgen dan ook, evenals de andere disciplines, met regelmaat bijscholingen om daarmee de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven waarborgen.

Verpleegkundigen
Verpleegkundigen werken hun scholingen bij via het leerportaal, dat is een eigen kwaliteitsregister van Noordwest Ziekenhuis groep en zij staan daarnaast allemaal geregistreerd in het BIG register.

Echoscopisten
Daarnaast zijn de echoscopisten die bevoegd zijn tot het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en NT-metingen geregistreerd in het kwaliteitsregister BEN en/of geregistreerd bij FMF. Hiermee laat de echoscopiste zien dat zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet zoals het minimaal aantal verrichtingen per jaar.

Kinderartsen
En de kinderartsen moeten zich iedere 5 jaar her registreren bij de MSRC waaraan kwaliteitseisen verbonden zijn.

Kraamverzorgster
Tevens zijn de kraamverzorgsters allen ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor kraamverzorgenden en is er elk jaar een externe audit voor de harmonisatie kwaliteitszorg (HKZ), waar de individuele kraamverzorgende “ge-audit”wordt. Ook is er elke drie jaar een externe audit voor het borstvoedingscertificaat met de individuele toetsing van kraamverzorgenden.

Evaluatie/feedback

Een belangrijk onderdeel om kwaliteit van zorg te kunnen leveren is ook het geven en ontvangen van feedback. Zorg kan immers altijd nog verbeterd worden! Indien u feedback, een opmerking of een idee heeft over het VSV Noordkop nodigen wij u bij deze uit om dit aan ons door te geven. Bij  contact vind u onze contactgegevens.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft klik dan hier klachtenregeling