Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Ambulancezorg

Het Motto van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord is Samen hulpvaardig

De missie luidt:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt aan een veilige omgeving door het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. Dit doet de veiligheidsregio door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle partijen die bij de veiligheid en hulpverlening zijn betrokken.

Kerncompetenties voor medewerkers bij de veiligheidsregio zijn:

  • Sterk in samenwerking
  • Hulpvaardig
  • Daadkrachtig

Contactgegevens

Veiligheidsregio NHN Ambulancezorg
Postbus 416
1800 AK Alkmaar

072 – 56 75 010

072 – 56 12 895

www.vrnhn.nl

info@veiligheidsregio-nhn.nl


Herman Smit, Vertegenwoordiger voor VSV

072 – 56 75 010

hsmit@veiligheidsregio-nhn.nl