Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder (voorheen Gemini ziekenhuis) is hèt ziekenhuis voor de regio. We hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De grootte van het ziekenhuis maakt dat onze klanten, patiënten en huisartsen, het ziekenhuis ervaren als vertrouwd en dichtbij. De missie van Noordwest Ziekenhuisgroep luidt:

Noordwest Ziekenhuisgroep biedt gespecialiseerde medische zorg aan, die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Dit gebeurt door een hecht en toegewijd team van medewerkers met specifieke kennis en kunde in een herkenbare en vertrouwde omgeving.

Basisziekenhuis
Noordwest Ziekenhuisgroep levert kwalitatief hoogwaardige basiszorg. Voor de meeste aandoeningen kunt u in het Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder, uitstekend terecht.
Wij tonen aan dat de zorg die wij leveren goed is. Dit komt tot uitdrukking in onze resultaten en onze ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie. Als regionaal basisziekenhuis voelen we ons verantwoordelijk voor integrale ziekenhuiszorg.

Noordwest Ziekenhuisgroep
Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis zijn sinds 10 december 2015 samen verder gegaan onder de nieuwe naam “Noordwest Ziekenhuisgroep”. Sinds 2008 werken de twee ziekenhuizen nauw samen. Wat startte met een bestuurlijke samenwerking heeft sinds 1 januari 2015 de status van een juridische fusie bereikt. Dit resulteerde in één stichting, de MCA Gemini Groep. De komst van de nieuwe naam Noordwest Ziekenhuisgroep is de volgende belangrijke stap in de samenwerking. De fusie betekent optimalisering van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg. Ook nemen de efficiency en betaalbaarheid van de zorg toe.

Contactgegevens

Noordwest Ziekenhuisgroep
Huisduinerweg 3
1782 GZ Den Helder

Postadres
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

0233 – 69 69 69

www.nwz.nl